Thông tin chi tiết

Diện tích: 90m2

Vị trí: Sunrise Riverside, Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiểng - Nhà Bè

Phạm vi công việc: Thiết kế & thi công

Thời gian hoàn thành: 2019

Chi phí: 

Văn phòng STA được thiết kế với tác dụng kiêm nhà mẫu tiện không chỉ tạo động lực cho nhân viên làm việc mà còn tiện ích cho khách hàng vừa đến văn phòng trao đổi, vừa xem công trình thực tế nhà mẫu của STA.