Thông tin dự án

 

Location
Đường Âu Cơ, Quận Tân Bình

Scope
Design & Build

Completion date
2017