Thông tin dự án

Area
45 m²

Location
Chung cư Tân Phước Quận 6

Scope
Design & Build

Completion date
2016