Thông tin dự án

 

Location
Quận Tân Phú

Scope
Design & Build

Completion date
2016